i vs you dota experts forum
 • natura ne demek
 • cazip ne demek
 • soyut ne demek
 • çapanoğlu ne demek
 • riyaziyat ne demek
 • gacırtı ne demek
 • daldız ne demek
 • jet motoru ne demek
 • bayat ne demek
 • laktoz ne demek
 • ekose ne demek
 • akuzatif ne demek
 • oksalik ne demek
 • laklama ne demek
 • tamirat ne demek
 • saçıntı ne demek
 • jakoben ne demek
 • birimkare ne demek
 • bakteri plağı ne demek
 • halef selef ne demek
 • oral ne demek
 • damlataş ne demek
 • diksiyon ne demek
 • istimna ne demek
 • fos ne demek
 • istimara ne demek
 • röportaj ne demek
 • veciz ne demek
 • mahir ne demek
 • istihale ne demek
 • cinsel ne demek
 • bazofobi ne demek
 • katalepsi ne demek
 • mahmuz ne demek
 • fortçuluk ne demek
 • deflemek ne demek
 • çakı ne demek
 • sam ne demek
 • ecza ne demek
 • fetiş ne demek
 • partal ne demek
 • mahlep ne demek
 • taktir ne demek
 • genelleme ne demek
 • sabır ne demek
 • friksiyon ne demek
 • ladini ne demek
 • linin ne demek
 • leksikolojik ne demek
 • uzviyet ne demek
 • paradoks ne demek
 • fosil ne demek
 • gıyabi ne demek
 • tahassüs ne demek
 • draje ne demek
 • kalemşor ne demek
 • oyun ne demek
 • malak ne demek
 • zor ne demek
 • hafıza ne demek
 • takometre ne demek
 • zendost ne demek
 • defolu ne demek
 • cıvıltı ne demek
 • bağnaz ne demek
 • izabe ne demek
 • nasyonalizm ne demek
 • organ ne demek
 • hücre ne demek
 • lenf ne demek
 • zamanlama ne demek
 • sarf ne demek
 • oluk ne demek
 • banyo ne demek
 • ilişki ne demek
 • istimbot ne demek
 • naklen ne demek
 • usturmaça ne demek
 • mahlas ne demek
 • yerel ne demek
 • gaita ne demek
 • jokey ne demek
 • uyarılış ne demek
 • zen ne demek
 • yollu ne demek
 • parşömen ne demek
 • salvo ne demek
 • Kelimemiz
  bakla
  bakla Ne Demek?

  Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, yeşil kabuklu ve taneli bir bitki (Vicia faba). - isim, bitki bilimi

  Bu bitkinin yeşil ürünü veya kuru tanesi. - bitki bilimi

  Bir zinciri oluşturan halka veya parçalardan her biri.

  Cümle İçerisinde Kullanım Örneği

  Evlerinin uğru bakla / Al beni koynunda sakla...

  Halk türküsü

  Anlamlarda ve örnek cümlelerde
  mavi renkli kelimelere
  tıklayarak o kelimelerin anlamlarını da öğrenebilirsiniz.
  bakla Sözcüğünün İngilizce Anlamı Nedir?
  bakla Sözcüğünün Fransızca Anlamı Nedir?
  bakla Sözcüğünün Almanca Anlamı Nedir?
  bakla Sözcüğünün Arapça Anlamı Nedir?
  bakla Sözcüğünün İspanyolca Anlamı Nedir?
  bakla Sözcüğünün İtalyanca Anlamı Nedir?
  bakla Sözcüğünün Rusça Anlamı Nedir?
   
  mutluluğun resmi cumhurbaşkanı seçimi